Za prvý
Ať má každej pirát stejnej hlas při řešení sporů. Ať má každej taky rovnej nárok na čerstvý dávky zadrženýho chlastu a užívá je svobodně ku svý potěše, ledaže je v čase nedostatku nezbytný pro obecný blaho ty dávky hlasováním omezit.

Za druhý
Ať je každej poměřovanej rovně při rozdělování kořisti, protože krom obvyklýho podílu každýmu náleží sada ošacení. Pokud ale kdokoliv okrade Společnost byť jen o jeden dolar v nádobí, drahym kamení, nebo penězích, ať je vysazenej a opuštěnej na moři.

Za třetí
Nikdo nebude hrát o peníze ať už v karty, nebo v kostky.

Za čtvrtý
Louče a svíčky ať jsou zhašeny s příchodem noci. Ten z posádky, kdo zatouží pít po setmění, ať tak činí na otevřený palubě bez světel.

Za pátý
Ať každej udržuje pořádek ve svejch věcech, meče a pistole ať jsou vždy čistý a připravený k akci.

Za šestý
Žádnej chlapec ani ženská nebudou v posádce přítomný. Ten, kdo bude přistiženej, že sved a na palubu přived ženskou v přestrojení, bude potrestán pověšením, nebo vysazením a opuštěním na moři.

Za sedmý
Ten, kdo opustí loď, nebo svý stanoviště v době bitvy, nebo zadrží jakýkoli tajemství, bude pověšenej, nebo vysazenej a opuštěnej na moři s jednou lahví prachu, jednou lahví vody, jednou krátkou zbraní a kulkou.

Za osmý
Žádnej chlap neudeří dalšího na palubě lodi, ale ať je každej spor vyřešen mečem nebo pistolí na pevný zemi.

Za devátý
Kapitán a proviantní důstojník dostane vždycky dva podíly kořisti, dělmistr a bocman jeden a půl dílu kořisti, ostatní důstojníci jeden a čtvrt podílu, a ostatní džentlmeni štestěny obdrží každej po jednom podílu.